Zorgwerking

Onderstaande activiteiten zijn sinds kort opgestart of zullen weldra worden georganiseerd:

  • 2de afname sociogram: we bekijken de werk- en sociale relaties tussen de leerlingen in de klas. Op deze manier trachten we uitvallers te vermijden.
  • 2de afname kindenquête: we bekijken hoe kinderen zich in en buiten de klas zich voelen.
  • Tandemlezen (klas 1, 2, 4 en 5) : de leerlingen lezen klasoverschrijdend samen waardoor het technisch lezen wordt gestimuleerd.
  • (Groot-)ouderlezen (klas 3): de leerlingen hun technisch lezen wordt gestimuleerd.