Schoolbestuur
VZW Sint-Jozefinstituut met correspondentieadres
Bruulstraat 17 - 9450 Haaltert

Samenstelling

- Leden : E.H. Deken Paul De Wilde,  Jules Verhoeyen, Dirk Roelandt, Martine Quiqempoix


LOC (Lokaal Overleg Comité)
Vijfmaal per jaar vergaderen verkozen personeelsleden & vertegenwoordigers van het schoolbestuur over personeelsgebonden onderwerpen. Directies zetelen als adviseurs.

Samenstelling
- Personeelsleden : Ines Uyttersprot, Freya De Brouwer 
- Schoolbestuur : Jules Verhoeyen, Dirk Roelandt, Martine Quiqempoix

Schoolraad

Samenstelling
- Directeur : Pascal Scheyvaerts
- Leerkrachten : Charlotte Heyman en Monique Van Boxstael
- Ouders : Els Van Loo
- Lokale gemeenschap : Marleen De Neve en Denise Van Poel.


Lees hier de rechten, plichten en bevoegdheden van de schoolraad  
 

MD0 (Multi-disciplinair overleg)
Bespreken van pedagogische & didactische onderwerpen + overleg naar mogelijke oplossingen, bekijken van schoolvorderingen van de leerlingen per trimester

Samenstelling
- Directie : Pascal Scheyvaerts
- CLB-adviseur: Nele Bourlon (maatschappelijk werkster) en Eline Verstraeten (psycholoog
- Zorgcoördinator: Hilde Muylaert
- Klastitularis : Afhankelijk van leerling