Voortaan kan je online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceerde daarvoor een online tool.

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. Er zijn zeven vastgelegde instapdata: telkens de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie, Hemelvaartsdag en op de eerste schooldag van februari. Om te berekenen wanneer een kind kan instappen, heb je enkel zijn geboortedatum nodig. De online tool berekent dan wat de vroegste instapdatum is.

 

Klik hier voor de tool

  

Bekijk hier ons inschrijvingsbeleid en het aantal beschikbare plaatsen!

  

Documenten te bekijken en downloaden bij de inschrijving.

in te vullen en af te geven documenten

 

info 1 (algemeen)  info 2 (algemeen) VCLB
Krielbelteam Instapklas Verkeersveiligheid
Ontwikkeling van het kind Inschrijvingsdoc. 1 Inschrijvingsdoc. 2
Toestemming foto's toestemming kriebelteam toestemming schoolreglement

   

Inschrijving