Nieuwe inschrijvingen

Ouders die hun kinderen wensen in te schrijven, dienen rekening te houden met een wettelijk bepaalde capaciteitsbepaling.

1. Aantal

Bij inschrijving zullen wij met onderstaande capaciteit moeten rekening houden.  

Geboortejaar

Capaciteit

Beschikbare plaatsen

Toestand 01.01.2018

2016

37

37

2015

37

9

2014

37

4

2013

37

1

 

 

 

Leerjaar 1

38

0

Leerjaar 2

38

1

Leerjaar 3

38

10

Leerjaar 4

38

0

Leerjaar 5

38

4

Leerjaar 6

38

8

 2. Voorrang

 Wie eerst inschrijft, krijgt als eerste een plaats!

 De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

 Vanaf de eerste schooldag van januari:

  • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen

 Vanaf de eerste schooldag van februari:

  •  Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatmedewerkers …

 Vanaf de eerste schooldag van maart

  • Andere groep leerlingen