Schoolorganisatie

Zoals steeds zal de schoolorganisatie 2018-2019 (ONDER VOORBEHOUD) voor het laatste oudercontact worden meegedeeld.

Deze communicatie zal dus enkel richtinggevend zijn, maar niet definitief.

Zoals steeds ontvangen we pas op 1 september de officiële bevestiging van deze schoolorganisatie.