Pastoraal

Elk jaar kiezen wij met onze school een goed doel uit om te steunen. We proberen altijd een leuke actie in elkaar te steken om zo een steentje bij te dragen. Dit jaar hebben we met onze werkgroep pastoraal gekozen voor Face.

Het is een organisatie dat zich al 10 jaar wijdt aan het helpen van straatkinderen in Caïro, Egypte. Face helpt kinderen in Egypte. Er zijn al verschillende weeshuizen geopend om kinderen zonder ouders op te vangen en te verzorgen. Sommige weeskinderen zijn straatkinderen. Ze werden op straat achtergelaten, in de hoop dat iemand ze zou vinden en helpen. Naast weeskinderen, helpt Face ook vondelingen.
Dag en nacht gaan medewerkers van Face op zoek naar kinderen die op straat leven, om hen te helpen. Straatkinderen hebben vaak een grote schoolse achterstand opgelopen doordat ze op straat moeten proberen overleven en dus niet naar school kunnen gaan, ze kunnen vaak niet lezen en schrijven en kunnen dus niet aansluiten op school bij hun leeftijdsgenoten. Face helpt deze kinderen door hen te onderwijzen zodat ze deze achterstand kunnen inhalen en naar school kunnen gaan, zodat ook zij een diploma kunnen halen. Alleen op deze manier kunnen zij later ook werk vinden en geld verdienen. Je kan ook steeds op de website van Face terecht.

http://www.facechildren.org/#abandoned-children

Meer info volgt via een brief.

powerpoint