Op donderdag 27 september werd onze bib officieel geopend.

Onze SCHOOLBIB kadert binnen de brede schoolwerking en heeft als doel onze leerlingen en ouders tot lezen te stimuleren!

Het verkleinen van de drempel tot bibliotheekbezoek zal leiden tot een frequenter en intenser leesgedrag.

Met een aanbod van strips, non- fictie, kinder-, prenten- en luisterboeken, maar ook volwassenromans hopen we alvast een mooi en gevarieerd aanbod te kunnen leveren!

De bib is elke donderdag open van 15 uur tot 17.30 uur.

(uitgezonderd tijdens vakanties of lokale verlofdagen)