Vanaf november 2018 zullen de werken aan het kleuterblok starten. We hopen de realisatie hiervan binnen een tiental maanden te kunnen beëindigen. Afspraken, te nemen maatregelen,... zullen weldra worden gecommuniceerd. We waken er alvast over dat onze kinderen in de meest veilige omstandigheden verder school kunnen lopen.