Algemeen rookverbod

Een algemeen rookverbod is vanaf schooljaar 2018-2019 van kracht in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:
·        24 uur op 24 en 7 dagen op 7
·        Voor leerlingen, leraren, ouders en anderen

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks. 

Een school- of centrumbestuur kan via het plaatselijk reglement het rookverbod uitbreiden naar schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaatsen van de school.

Merk je dat anderen zich niet houden aan het rookverbod en stoor je je eraan, loop dan langs bij de directeur om erover te praten.